Styremedlem

Leif Erik Olsen

Leif Erik Olsen

Leif bor på Bjørkelangen, og jobber som Fagarbeider i en barnehage i Skedsmo kommune.
Leifs hjertesaker er at barn og ungdom skal ha et trygt og godt oppvekstsvilkår i kommunen.