Representant

Tine Enger

Tine Enger

Tine, bor på Aurskog og har to barn/ungdommer.
Er utdannet lærer, men jobber som utekontakt i forebyggende tjeneste i kommunen. Tine er Kommunestyrerepresentant og er vararepresentant i utvalg for Oppvekst og Utdanning. Hjertesaker har alltid vært barn og unge, - og oppvekstmiljø.
I det senere også likeverd og inkludering.