Representant

Inge Martinsen

Inge Martinsen

Inge bor og jobber i Aurskog som grafisk designer for 07 Media. Han sitter i kommunestyret og i Utvalg for Helse og Livsmestring. Han er nestleder i Aurskog Arbeiderlag. Inges hjertesaker er oppvekst og utdanning.