Representant

Truls Dahlum Nilsen

Truls Dahlum Nilsen

Truls kommer fra Rømskog og studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han jobber som formidler (konsulent) i 22. juli-senteret, tilhørende Kunnskapsdepartementet. Han er Kommunestyrerepresentant og er vararepresentant i Utvalg for Oppvekst og Utdanning. Truls engasjerer seg for et bredt politisk saksfelt og vil være de unges stemme i politikken.