Styremedlem

Heidi Deanna Fossen

Heidi Deanna Fossen

Heidi bor på Fosser, men er født og oppvokst på Aurskog og jobber som autorisert regnskapsfører ved Bjørklund Norge AS. Er også utdannet hjelpepleier. Har styreerfaring eks innen idrett og Røde Kors Hjelpekorps. Styremedlem i Bygdetruppen Teater, nestleder i Aurskog Høland Kulturråd. Meddommer i tingretten og medlem i nemndsutvalget i Oslo og Akershus for barnevernsaker. Hjertet for mye saker :-) men må vel velge noe. Hjertesak blir kultur i bygda (viktig for bl.a psykisk helse og historie) jordbruk (kortreistmat)