Medlemsansvarlig

Jon Øystein Ekerhovd

Jon Øystein Ekerhovd

Jon Øystein er rørlegger 45 år bosatt på Lierfoss.
Saker han brenner for er arbeidsliv-, helse-, velferds- og energipolitikk.