Siste mulighet for tog til bygda

Steinar Ottesen

Aurskog-Høland har ikke på lang tid vært nærmere tog til bygda enn vi er i dag. Dette kan være den siste sjansen vi noensinne får og toget kan forlate stasjonen for godt. Det er nå vi har muligheten og den må vi gripe.

Det er 60 år siden tog med gods- og persontrafikk gikk igjennom kommunen. Vi kan ikke vente 60 år på neste mulighet. Ja, det vil ta tid for å få realisert høyhastighetstog fra Oslo til Stockholm, men det jobbes intenst på begge sider av grensen for å få dette til. Roger Evjen holdt en appell om høyhastighetstog fra Oslo til Stockholm på årsmøte til Akershus Arbeiderparti for noen år tilbake. Da var det litt latter i salen. Ingen ler nå lenger.

Tog til bygda vil skape utvikling i hele kommunen. Det er god distriktspolitikk og vil skape flere lokale arbeidsplasser. Vi trenger flere hjørnesteinsbedrifter i hele kommunen og tog kan være en viktig faktor for å få dette på plass. Det kan bety flere arbeidsplasser og ingenting er bedre enn det. Halvparten av alle som bor i Aurskog-Høland pendler til jobb utenfor kommunen og for mange kan tog gjøre hverdagen enklere og bedre.

Høyhastighetstog fra Oslo til Stockholm vil være et av tidenes miljøtiltak i vår region og kan gjøre at klimagassutslippene går ned. Folk kan reise miljøvennlig med tog i stedet for forurensende med fly. Et slik prosjekt vil være bra for begge landene, ikke bare for oss som bor i Aurskog-Høland. Ruten over Bjørkelangen er den som er billigst, bruker kortest tid og er mest miljøvennlig.

Aurskog-Høland Arbeiderparti vil fortsette å med jobbe for tog til bygda, ny Fetsundbru og et bedre kollektivtilbud i og utenfor kommunen. Vi har et helhetlig syn på samferdselsutfordringene. Vi har gode kort på hånden, men vi kan ikke gi opp. Dette kan være vår aller siste sjanse for å få tog til bygda.

Steinar Ottesen

Leder av Aurskog-Høland Arbeiderparti

Publisert i Indre Akershus Blad 24.06.20.