Om Aurskog-Høland Arbeiderparti

Aurskog-Høland Arbeiderparti


Styret

 • Steinar bor på Løken og jobber som informasjonsrådgiver i Fagforbundet Oslo. Han er leder av Aurskog-Høland Arbeiderparti. Han er inne i sin andre periode som Kommunestyrerepresentant og første periode som Formannskapsrepresentant. Hjertesaken til Steinar er en bedre logopedtjeneste for alle, utvikling av Løken som tettsted og flere lavterskel helsetilbud.

 • Tommy bor på Setskog. Han jobber som trafikkoperatør i Statens vegvesen. Sitter i dag i sin andre periode som Kommunestyrerepresentant og sin første periode i Formannskapet. Tommy er også nestleder i Rømskog og Setskog Arbeiderlag

 • Tove bor på Hemnes og jobber i Alm Regnskap AS som regnskapsmedarbeider. I nåværende periode sitter hun som vararepresentant i kommunestyret og hun er nestleder i Søndre-Høland Arbeiderlag. Toves hjertesaker er oppvekst og utdanning og bedre psykisk helsevern for ungdom.

 • Roar bor på Rømskog. Jobber i Aurskog-Høland kommune som Økonomi- og Innkjøps-konsulent. Roar har lang fartstid i Arbeiderpartiet. Tidligere sittet i kommunestyret, formannskapet, Teknisk hovedutvalg og Utvalg for Oppvekst og omsorg. Sitter nå som styremedlem (med ansvar for nettsiden)i Aurskog-Høland Ap. Er også leder i Rømskog og Setskog Arbeiderlag. Roars hjertesaker er kommuneøkonomi og næringslivspolitikk.

 • Jon Øystein Ekerhovd

  Jon Øystein er rørlegger 45 år bosatt på Lierfoss. Saker han brenner for er arbeidsliv-, helse-, velferds- og energipolitikk.

 • Heidi bor på Fosser, men er født og oppvokst på Aurskog og jobber som autorisert regnskapsfører ved Bjørklund Norge AS. Er også utdannet hjelpepleier. Har styreerfaring eks innen idrett og Røde Kors Hjelpekorps. Styremedlem i Bygdetruppen Teater, nestleder i Aurskog Høland Kulturråd. Meddommer i tingretten og medlem i nemndsutvalget i Oslo og Akershus for barnevernsaker. Hjertet for mye saker :-) men må vel velge noe. Hjertesak blir kultur i bygda (viktig for bl.a psykisk helse og historie) jordbruk (kortreistmat)

 • Stein bor på Løken og jobber på Wavin. Stein har i forrige periode vært med i Kommunestyret og formannskapet. Denne perioden er han representant i Kommunestyret og leder i Utvalg for Kultur og medvirkning. Hjertesakene er samferdsel og arbeidsliv. Stein sitter i styret og er valgkampleder.

 • Leif bor på Bjørkelangen, og jobber som Fagarbeider i en barnehage i Skedsmo kommune. Leifs hjertesaker er at barn og ungdom skal ha et trygt og godt oppvekstsvilkår i kommunen.

 • Randi bor på Bjørkelangen og jobber som lærer ved Kjelle videregående skole. Hun sitter nå i sin andre periode som Kommunestyre- og Formannskapsrepresentant. Hun sitter også i styret til både Aurskog-Høland Arbeiderparti og Akershus Arbeiderparti. Randi sin hjertesak er oppvekst.

Lokallag i Aurskog-Høland Arbeiderparti