Om Aurskog-Høland Arbeiderparti

Aurskog-Høland Arbeiderparti


Styret

 • Steinar bor på Løken og jobber som informasjonsrådgiver i Fagforbundet Oslo. Han er leder av Aurskog-Høland Arbeiderparti. Han er inne i sin andre periode som Kommunestyrerepresentant og første periode som Formannskapsrepresentant. Hjertesaken til Steinar er en bedre logopedtjeneste for alle, utvikling av Løken som tettsted og flere lavterskel helsetilbud.

 • Randi bor på Bjørkelangen og jobber som lærer ved Kjelle videregående skole. Hun sitter nå i sin andre periode som Kommunestyre- og Formannskapsrepresentant. Hun sitter også i styret til både Aurskog-Høland Arbeiderparti og Akershus Arbeiderparti. Randi sin hjertesak er oppvekst.

 • Tommy bor på Setskog. Han jobber som trafikkoperatør i Statens vegvesen. Sitter i dag i sin andre periode som Kommunestyrerepresentant og sin første periode i Formannskapet.

 • Eli bor på Aursmoen og jobber som overkonduktør i Vygruppen AS. Hun er leder i Aurskog arbeiderlag, nestleder i Aurskog-Høland Arbeiderparti. Hun er inne i sin andre periode som Kommunestyrerepresentant. Hun er også Kommunestyret sin representant i Kontrollutvalget.

 • Kasserer i Aurskog-Høland Arbeiderparti og leder av Løken Arbeiderforening. Eva bor på Fosser og er også opptatt av lokal historie.

 • Leif bor på Bjørkelangen, og jobber som Fagarbeider i en barnehage i Skedsmo kommune. Leifs hjertesaker er at barn og ungdom skal ha et trygt og godt oppvekstsvilkår i kommunen.

 • Jon Øystein Ekerhovd

  Jon Øystein er rørlegger 45 år bosatt på Lierfoss. Saker han brenner for er arbeidsliv-, helse-, velferds- og energipolitikk.

 • Stein bor på Løken og jobber på Wavin. Stein har i forrige periode vært med i Kommunestyret og formannskapet. Denne perioden er han representant i Kommunestyret og leder i Utvalg for Kultur og medvirkning. Hjertesakene er samferdsel og arbeidsliv. Stein sitter i styret og er valgkampleder.

 • Tommy bor på Setskog. Han jobber som trafikkoperatør i Statens vegvesen. Sitter i dag i sin andre periode som Kommunestyrerepresentant og sin første periode i Formannskapet.

 • Roar bor på Rømskog. Jobber i Aurskog-Høland kommune som Økonomi- og Innkjøps-konsulent. Roar har lang fartstid i Arbeiderpartiet. Tidligere sittet i kommunestyret, formannskapet, Teknisk hovedutvalg og Utvalg for Oppvekst og omsorg. Sitter nå som styremedlem (med ansvar for nettsiden)i Aurskog-Høland Ap. Er også leder i Rømskog Arbeiderlag. Roars hjertesaker er kommuneøkonomi og næringslivspolitikk.

Lokallag i Aurskog-Høland Arbeiderparti