Våre politikere


Kommunestyret

 • Steinar bor på Løken og jobber som informasjonsrådgiver i Fagforbundet Oslo. Han er leder av Aurskog-Høland Arbeiderparti. Han er inne i sin andre periode som Kommunestyrerepresentant og første periode som Formannskapsrepresentant. Hjertesaken til Steinar er en bedre logopedtjeneste for alle, utvikling av Løken som tettsted og flere lavterskel helsetilbud.

 • Turid bor på Rømskog og jobber som rådgiver og idrettslærer på Bjørkelangen videregående skole. I perioden 2015-2019 var hun varaordfører i Rømskog kommune. Hun sitter nå som Kommunestyre- og Formannskapsrepresentant. Hennes hjertesaker er innenfor Oppvekst og Helse.

 • Randi bor på Bjørkelangen og jobber som lærer ved Kjelle videregående skole. Hun sitter nå i sin andre periode som Kommunestyre- og Formannskapsrepresentant. Hun sitter også i styret til både Aurskog-Høland Arbeiderparti og Akershus Arbeiderparti. Randi sin hjertesak er oppvekst.

 • Tommy bor på Setskog. Han jobber som trafikkoperatør i Statens vegvesen. Sitter i dag i sin andre periode som Kommunestyrerepresentant og sin første periode i Formannskapet. Tommy er også nestleder i Rømskog og Setskog Arbeiderlag

 • Roger er enhetsleder for Livsmestringsenheten i Aurskog-Høland kommune, og var ordfører fra 2015 til 2019. Han er Akershus Arbeiderpartis 14. kandidat ved stortingsvalget 2021.

 • Eli bor på Aursmoen og jobber som overkonduktør i Vygruppen AS. Hun er leder i Aurskog arbeiderlag, nestleder i Aurskog-Høland Arbeiderparti. Hun er inne i sin andre periode som Kommunestyrerepresentant. Hun er også Kommunestyret sin representant i Kontrollutvalget.

 • Ragnar bor på Bjørkelangen. Jobber i Aurskog-Høland kommune som daglig leder i frivilligsentralen og med kulturvern. Ragnar er i sin andre periode som Kommunestyrerepresentant, han er nestleder i Utvalg for Oppvekst og utdanning. Ragnar har et hjerte for skolepolitikken men så klart frivilligheten interesserer han. Andre interesserer er Ælje og rådyrjakt. Ragnar er gift med Ingvild og har datteren Juliane som også er engasjert i politikk. Ragnar har bodd hele sitt liv på Bjørkelangen og er fornøyd når han ser siloen.

 • Tine, bor på Aurskog og har to barn/ungdommer. Er utdannet lærer, men jobber som utekontakt i forebyggende tjeneste i kommunen. Tine er Kommunestyrerepresentant og er vararepresentant i utvalg for Oppvekst og Utdanning. Hjertesaker har alltid vært barn og unge, - og oppvekstmiljø. I det senere også likeverd og inkludering.

 • Maria bor på Aurskog, er gift, har barn og jobber som lærer ved Aurskog skole. Hun er i dag kommunestyrepresentant og representant i utvalg for Oppvekst og Utdanning.

 • Inge bor og jobber i Aurskog som grafisk designer for 07 Media. Han sitter i kommunestyret og i Utvalg for Helse og Livsmestring. Han er nestleder i Aurskog Arbeiderlag. Inges hjertesaker er oppvekst og utdanning.

 • Truls kommer fra Rømskog og studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han jobber som formidler (konsulent) i 22. juli-senteret, tilhørende Kunnskapsdepartementet. Han er Kommunestyrerepresentant og er vararepresentant i Utvalg for Oppvekst og Utdanning. Truls engasjerer seg for et bredt politisk saksfelt og vil være de unges stemme i politikken.

 • Kim er gift, bor på Aurskog og har barn. Han ble valgt inn i kommunestyret i 2015 og sitter nå i sin andre periode. Han er representant i Utvalg for Samfunnsfunksjoner og næring. En av hjertesakene er rovdyrpolitikk.

 • Inger er pensjonist og bor på Bjørkelangen, opprinnelig fra Oslo. I 2015 ble Inger valgt inn i kommunestyret og sitter nå i sin andre periode. I tillegg er hun representant i Utvalget for Helse og Livsmestring. Inger brenner ekstra for eldreomsorg og frivillighet. Inger er også nestleder i styret i kommunepartiet.

 • Stein bor på Løken og jobber på Wavin. Stein har i forrige periode vært med i Kommunestyret og formannskapet. Denne perioden er han representant i Kommunestyret og leder i Utvalg for Kultur og medvirkning. Hjertesakene er samferdsel og arbeidsliv. Stein sitter i styret og er valgkampleder.


Styret

 • Steinar bor på Løken og jobber som informasjonsrådgiver i Fagforbundet Oslo. Han er leder av Aurskog-Høland Arbeiderparti. Han er inne i sin andre periode som Kommunestyrerepresentant og første periode som Formannskapsrepresentant. Hjertesaken til Steinar er en bedre logopedtjeneste for alle, utvikling av Løken som tettsted og flere lavterskel helsetilbud.

 • Tove bor på Hemnes og jobber i Alm Regnskap AS som regnskapsmedarbeider. I nåværende periode sitter hun som vararepresentant i kommunestyret og hun er nestleder i Søndre-Høland Arbeiderlag. Toves hjertesaker er oppvekst og utdanning og bedre psykisk helsevern for ungdom.

 • Roar bor på Rømskog. Jobber i Aurskog-Høland kommune som Økonomi- og Innkjøps-konsulent. Roar har lang fartstid i Arbeiderpartiet. Tidligere sittet i kommunestyret, formannskapet, Teknisk hovedutvalg og Utvalg for Oppvekst og omsorg. Sitter nå som styremedlem (med ansvar for nettsiden)i Aurskog-Høland Ap. Er også leder i Rømskog og Setskog Arbeiderlag. Roars hjertesaker er kommuneøkonomi og næringslivspolitikk.

 • Jon Øystein Ekerhovd

  Jon Øystein er rørlegger 45 år bosatt på Lierfoss. Saker han brenner for er arbeidsliv-, helse-, velferds- og energipolitikk.

 • Heidi bor på Fosser, men er født og oppvokst på Aurskog og jobber som autorisert regnskapsfører ved Bjørklund Norge AS. Er også utdannet hjelpepleier. Har styreerfaring eks innen idrett og Røde Kors Hjelpekorps. Styremedlem i Bygdetruppen Teater, nestleder i Aurskog Høland Kulturråd. Meddommer i tingretten og medlem i nemndsutvalget i Oslo og Akershus for barnevernsaker. Hjertet for mye saker :-) men må vel velge noe. Hjertesak blir kultur i bygda (viktig for bl.a psykisk helse og historie) jordbruk (kortreistmat)

 • Stein bor på Løken og jobber på Wavin. Stein har i forrige periode vært med i Kommunestyret og formannskapet. Denne perioden er han representant i Kommunestyret og leder i Utvalg for Kultur og medvirkning. Hjertesakene er samferdsel og arbeidsliv. Stein sitter i styret og er valgkampleder.

 • Leif bor på Bjørkelangen, og jobber som Fagarbeider i en barnehage i Skedsmo kommune. Leifs hjertesaker er at barn og ungdom skal ha et trygt og godt oppvekstsvilkår i kommunen.

 • Randi bor på Bjørkelangen og jobber som lærer ved Kjelle videregående skole. Hun sitter nå i sin andre periode som Kommunestyre- og Formannskapsrepresentant. Hun sitter også i styret til både Aurskog-Høland Arbeiderparti og Akershus Arbeiderparti. Randi sin hjertesak er oppvekst.