Kommunevalgprogram 2019-2023

VÅRE HJERTESAKER: 

• Være garantisten for ny skole på Aursmoen 

• Starte byggingen av nye barnehager på Aurskog og Bjørkelangen

• Styrke bemanningen i barnehagene og i eldreomsorgen. Øke lærertettheten 

• Flere lærlinger, lokale arbeidsplasser og hele og faste stillinger 

• Bygge omsorgsboliger på Hemnes, Rømskog og Aurskog